Afdeling: Oostelijk Flevoland

AFDELING: Oostelijk Flevoland

Welkom op onze website!

Voor bijenzwerm Lelystad melding ga door naar:    https://lelystad.bijenhouders.nl/zwerm

 

De volgende personen zijn bereid hulp te bieden bij (over-) last van bijen:

Lelystad

F. Hogenboom       0320-227812 / 06-43607520

I. Suijkerbuijk        0320-280046 

G. Balm                  0320-243952

 

Dronten: 

J. van Boven           0321-383079 / 06-13815424

H. Polinder              0321-313362  /  06-23785107


Buitengebied, polder Oost-Flevoland: 

J. van Boven            0 321-383079 / 06-13815424

H. Polinder                0321-313362  /  06-23785107

 

 

Over de NBV afdeling Oost Flevoland  

 

1        Algemeen

The NBV afdeling Oost Flevoland is een zelfstandige vereniging met eigen statuten en bestuur. De vereniging behartigd de belangen van imkers in Oost Flevoland. Dat is het gebied tussen de Keteldijk en Knardijk.  

2        Thema-avonden

De bijenvereniging organiseert elk jaar een reeks van bijeenkomsten voor leden met relevante thema’s voor bijenhouders. Dit zijn uiteenlopen onderwerpen die gaan over biodiversiteit, verbetering van dracht/voedselplanten voor insecten, de gezondheid van bijenvolken, wilde bijen, kwaliteit van honing, het maken van bijen producten. etc. het gaat hier om kennis overdracht.

3        Aandacht voor Wilde bijen en bestuivers

Meer en meer zet de vereniging extra stappen om verder betrokken te raken met activiteiten en kennis over wilde bijen en andere bestuivers. Het beleid van de vereniging is gericht in samenspraak met landschap beheerde een juiste balans te vinden voor de honing en wilde bij.

4        Open Imkerij Dag

Elk jaar organiseren de bijenvereniging in de Provincie de Open Imkerij dag om zo het publiek kennis te laten maken met het ambacht/hobby van bijenhouden. In Lelystad en Dronten doen wij dit op de bijentuinen.

5        Drachtgebieden

Ook dit jaar organiseert de afdeling Oostelijk Flevoland in overleg met Staatsbosbeheer het plaatsen van bijenvolken volken in dracht gebieden om zodoende voor een goede bestuiving te zorgen en te zorgen dat er balans is tussen aanbod van dracht/voedselplanten en het aantal volken. Andrés is de drachtcoördinator van de vereniging. Met vragen over dracht kunt u mailen naar nbvofldracht@gmail.com 

6        Bijentuin in Lelystad & Dronten & Swifterbant

Elk jaar wordt er door leden van de bijentuin gewerkt aan het onderhoud en verbeteren van dracht op de bijentuin. Op de lange termijn is het doel om de diversiteit op de bijentuin drastisch uit te breiden en zoveel mogelijk dracht te realiseren het hele jaar door. Dit zal ook een voorbeeld zijn voor bezoekers.

7        Netwerken en samenwerken

De afdeling Oost Flevoland is actief lid van de NMFF met het oog op netwerken en waar mogelijk samen te werken of kennis over te dragen over de activiteiten van de bijen vereniging. Ook advisering aan particulieren m.b.t. drachtplantverbetering hoort tot de mogelijkheden.

8        Publicaties

In 2018 en begin 2019 heeft de NBV afdeling twee boekjes uitgebracht (zie bijlage: Bijen Weides & Bijenzwermen). Deze zijn op verzoek gratis verkrijgbaar. Ook willen wij nog meer van dit soort publicaties uitbrengen om zodoende kennis te verspreiden over bijen en biodiversiteit.

9        Verbetering Biodiversiteit

Onze leden zijn meer en meer betrokken op lokaal niveau om de leef omgeving bij-vriendelijk in te richten. We doen dit door te beginnen met kennisoverdracht gevolgd door het opstellen van een actie plan met betrokkenen en daarna de uitvoering en onderhoud. Waar mogelijk willen we deze initiatieven vast leggen is een beknopte publicatie. 

10   Ambassadeurs biodiversiteit

De NBV heeft rond d e70 Ambassadeurs Biodiversiteit en drie ambassadeurs zijn woonachtig in de Provincie Flevoland, Deze ambassadeurs zullen zich de komende jaren inzetten om de biodiversiteit in Flevoland te verbeteren. Dit willen zij doen door samen te werken met ander partijen en daarbij een beroep doen op kennis en het netwerk wat de NBV te bieden heeft. Dit zijn o.a. ruim 150 imkers in Flevoland die een goede biodiversiteit na staan. Immers gezonde natuur betekent gezonde bijen en insecten. De traditionele rol van imker verandert. Waar in het verleden het imkers voornamelijk om honing ging staat nu het zorgdragen voor een goede en gezonde bijenstand bij de imkers hoog in het vaandel. Daar komt bij dat de moderne imker zich ook richt op een goede leef leefomgeving voor de wilde bijen andere bestuivers en insecten. Imkers en bijen verenigingen doen dit allereerst om overbevolking van honing bijen in een gebied te voorkomen.

11   Onderwijs

Indien mogelijk in de huidige situatie gaan we onderzoeken of onze afdeling de capaciteit heeft om leerlingen van de basis scholen kennis te laten maken met het imker ambacht en alle zaken die daar mee te maken hebben.

 

Contactgegevens

Voorzitter: Roel Visser
Penningmeester: Marleen Leeuw-van Overloop
Secretaris: Hella Aberson
Bestuurslid: Benno Veenstra

contact mail: bijenvereniging@gmail.com
bijenvereniging@gmail.com
Bekijk de website