Afdeling: Oostelijk Flevoland

Mini Cursus Drachtplanten voor Honing (& Wilde) Bijen

Datum: woensdag 27 maart 2019 (19:30 tot 22:00)
Afdeling:Oostelijk Flevoland
Plaats:Lelystad
Duurzaamheidswinkel
Lelystad

Onder voorbehoud van minimale deelname van 16 cursisten 

De vereniging het organiseert in 2019 een mini-cursus "Drachtplanten van de honingbij”. Met de cursus vergroot je je kennis omtrent de relatie tussen vegetatie en drachtplanten. 

De cursus wordt gegeven door een lid van onze vereniging Theo Vulink. Hij heeft deze cursus het afgelopen jaar geven aan de imkersgroep Felovoland.

Aan de orde komt o.a. drachtplanten door ‘de ogen van de honingbij’ en de belangrijkste drachtplantsoorten in de loop van het jaar. Drachtplant verbetering van klein naar grootschalig en vegetatie beheer door de imker,(vereniging) ,(gemeente, provincie, natuurorganisaties).

Kosten voor deze cursus bedraagt minimaal 50,00 euro (onder voorbehoud) voor leden van de NBV en 55,00 euro voor niet leden. Inschrijving voor 31 januari  2019 per mail bijenvereniging@gmail.com of  https://www.bijenhouders.nl/cursussen/drachtplanten/o46WdbViD5#form 

 

Datum

Les

Onderwerp

27 Maart 2019

1&2

Opening cursus, kennismaking. Vaststelling accenten in de stof.

Abiotische groeifactoren (bodem, vochthuishouding, gradiënten) in relatie met Flevoland. Vegetatie en vegetatie successie. Vegetatie beheer

 

2 April 2019

3&4

Hoofdorganen van de plant, wortel, stengel, blad. Bouw en functie van de bloem.

Bestuiving en bevruchting. Wind- en insectenbestuiving en de honingbij als bestuiver.

9 April 2019

5&6

Belangrijkste drachtplant soorten in de loop van het jaar (Stand Heemtuin Wind in de Wilgen en polder).

13 April 2019

7

Excursie naar Wind in de Wilgen (op een zaterdag morgen)

16 April 2019

8

Drachtplanten door ‘de ogen van de honingbij’ 

Bespreking eindopdracht (individueel of in groepjes maken cursisten een eindopdracht)

23 April 2019

9

Drachtplant verbetering van klein naar grootschalig en vegetatie beheer

-        door de imker(vereniging); door andere instanties (gemeente, provincie, natuurorganisaties); openbaar groen, bermen en slootranden akkerranden en braakliggende grond.

30 April 2019

10

Presentaties eindopdrachten

Uitreiking Certificaten en afronding van de cursus

 

De NBV Oost Flevoland zal de theorielessen aanbieden in:

 

“NMF Flevoland Duurzaamheidswinkel”

Stadhuisplein 51

8232 ZZ Lelystad

 

De lessen zijn van 19.45 – 20.30 en 20.45 – 21.30 uur

Inloop vanaf 19.30 en tijdens de pauze is er gratis koffie / thee.

 

Excursie naar heemtuin ‘ Wind in de Wilgen’, Bronsweg 25, Lelystad.

 

Aanmelden  https://www.bijenhouders.nl/cursussen/drachtplanten/o46WdbViD5#form


« terug naar het overzicht

Contactgegevens

Voorzitter:

Secretaris en vice Voorzitter: Willem Boers
Penningmeester: Marleen Leeuw-van Overloop
Bestuurslid: Roel Visser
Bestuurslid: G. D. Koelmans-Bruijn

contact mail: bijenvereniging@gmail.com
bijenvereniging@gmail.com
Bekijk de website