Afdeling: Oostelijk Flevoland

Het Land In (overleg met bestuur van lokale afdelingen)

Datum: woensdag 19 september 2018 (17:00 tot 22:00)
Afdeling:Oostelijk Flevoland
Plaats:Lelystad
Clusius College
Amsterdam

1. Lokale lobby: wat hebben afdelingen
nodig om standpunten onder de aandacht
te brengen bij lokale overheden?
2. Lidmaatschap NBV: hoe kunnen we
nieuwe bijenliefhebbers bij de NBV
betrekken?
3. Samenwerking: op welke thema’s kan
samenwerking tussen afdelingen meerwaarde
opleveren?
4. Focus: wat worden de onderwerpen
van de toekomst, als het gaat om
bijenhouden?
5. Lokaal bestuur: welke training hebben
bestuurders van lokale afdelingen nodig?


« terug naar het overzicht

Contactgegevens

Voorzitter:

Secretaris en vice Voorzitter: Willem Boers
Penningmeester: Marleen Leeuw-van Overloop
Bestuurslid: Roel Visser
Bestuurslid: G. D. Koelmans-Bruijn

contact mail: bijenvereniging@gmail.com
bijenvereniging@gmail.com
Bekijk de website