Afdeling: Oostelijk Flevoland

Overleg Zwerm Scheppers

Datum: dinsdag 12 februari 2019 (19:30 tot 22:00)
Afdeling:Oostelijk Flevoland
Plaats:Lelystad
NMF Flevoland “ Duurzaamheidswinkel ”
Lelystad

 

ZWERM SCHEPPEN

Inleiding

 

Imkers worden vaak gevraagd om bijenzwermen te verwijderen en dit protocol geeft advies hoe een dergelijk verzoek kan worden behandeld.  Met zwerm scheppen is er nimmer sprake van een standaardsituatie en elke zwerm wordt speciaal behandeld. Dit protocol is bedoeld voor beginnende zwerm scheppers en als geheugensteuntje voor ervaren imkers.

 

Het is raadzaam om nauw samen te werken met een ervaren imker.  Op de website van de NBV staan de naam en contact gegevens van imkers die bereid zijn om de (over) last van bijen weg te nemen.  Eenmaal op de lijst is het waarschijnlijk dat u een verzoek ontvangt om een zwerm te scheppen. Zorg ervoor dat alle materialen die u nodig heeft voor het zwerm scheppen klaar heeft staan om zo snel mogelijk op een aanvraag kunt reageren. De bijen kunnen naar een andere locatie vliegen of mensen kunnen de zwerm verstoren.  Een zwerm in een publiek gebied is ook een gevaar voor de honingbijen zelf.

Hoogst waarschijnlijk heb je met een oproep te maken van een persoon die heel weinig weet over honingbijen en/of over wespen en hommels.  Het is belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen via het eerste gesprek.  Vaak gaat de oproep niet voor een zwerm honingbijen maar voor hommels, solitaire bijen, wespen, horzels of zweefvliegen.

 

Het is goed om jezelf te verdiepen hoe het zwermproces en dit zo volledig mogelijk te begrijpen en te weten hoe bijen zullen reageren op verschillende omstandigheden.  Met gedegen kennis zal het zwerm scheppen met minimale problemen verlopen.

 

Er is geen wettelijke verplichting voor een imker om te reageren op een zwermoproep maar het is een kans om een ​​dienst uit te voeren aan de gemeenschap en de reputatie, het bewustzijn en het begrip te verbeteren omtrent van bijen en bijenteelt en het over het werk van de NBV.

 

Als uit de vragen blijkt dat het niet om een bijen zwerm gaat of dat de zwerm te hoog hangt dan kan advies worden gegeven aan de melder om verdere stappen te ondernemen. Dit kan leiden tot een aanbeveling voor de zwerm om te worden vernietigd door een bedrijf gespecialiseerd in het verdelgen van ongedierte. Dit is niet de voorkeursoptie, maar is mogelijk de enige oplossing in een bepaalde situatie waarbij veiligheid in het geding komt.  De imker is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke oplossing om een zwerm te verwijderen en de imker hoeft niet akkoord te gaan voor een oplossing waarvoor je niet gekwalificeerd bent, uitgerust of verzekerd (bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden, vergiftiging, bomenkap enz.).

 

 

 

Stappen plan

 

Eerste Contact: Wat te vragen aan de melder van de bijen zwerm

Vraag naar het adres van waar de zwerm is waargenomen.

 

Vraag of het inderdaad bijen zijn of anderen zoals hommels/wespen/etc

 

Waar is de zwerm? Heeft het zich gesetteld? (Ga niet, tenzij het is gesetteld)

 

Hoe hoog is de zwerm?

 

Hoe groot is de zwerm?

 

Indien mogelijk verzoek om een foto door te sturen (Whatapps)

 

Hoe lang is de zwerm er geweest?

 

Is de zwerm in de woning?

 

Is de zwerm met iets overal (met inbegrip van de water (tuin) slang) bespoten?

 

Geef de klant uw mobiele telefoonnummer - de zwerm kan vertrekken voordat u daar komt.

 

Spreek een tijd af om aanwezig te zijn.

 

Vraag de beller je te informeren als de zwerm voor je aankomst alweer vertrokken is. Dit is heel goed mogelijk, vooral tussen 10.00 uur en 16:00. Ze kunnen een paar minutenlang clusteren of kunnen blijven daar en bouw een nest in de open lucht.

 

Indien het gaat om een wespen nest of ander advies hoe te handelen (b.v. poeder van Intratuin, doorverwijzen naar ongedierte bestrijder)

 

 

 

Voorbereiding en Veiligheid ter plekke

Beoordeel bij aankomst de situatie en beslis of je daartoe in staat bent het verwijderen van de zwerm zonder schade aan eigendommen of mensen.

Leg uit wat er zoal gebeuren kan en benadruk dat terwijl elke zorg en vaardigheid zal worden uitgeoefend, kunt u niet een succesvol resultaat garanderen.

Indien gewenst vraag of de directe omgeving wordt vrijgemaakt van mensen bijvoorbeeld in een winkelstraat. Adviseer om alle nabijgelegen ramen en deuren te sluiten (inclusief voertuigen).

Vraag om hulp van een andere imker indien de situatie hierom vraagt.

Zorg dat alle benodigdheden hebt die waarschijnlijk nodig zijn (korf of zwerm doos, roker, korf gereedschap, roker brandstof, lucifers, beschermende kleding, koningin kooi, snoeischaar, zaag, mobiele telefoon, enz.).

Zorg voor voldoende veiligheid tijdens het scheppen voor jezelf! Een korf is veel zwaarder wanneer het plotseling een zwerm bijen heeft erin vallen. Dit kan ertoe leiden dat je het evenwicht verliest als je op een staat ladder. Neem geen onnodige risico’s.

Indien noodzakelijk verzoek de beller voor verdere assistentie zoals een ladderwagen of ander hulp middel. De imker ris hiervoor niet verantwoordelijk.

Als je naar huis rijdt, zorg dan dat de bijen goed vastzitten.

 

 

 

 

 

 

Zwerm Scheppen

Zodra je een zwerm nadert met de intentie om te verzamelen en verwijdering wordt de zwerm het eigendom van de imker en de verantwoordelijkheid omstanders beschermen.

Draag beschermende kleding, benader de zwerm en rook deze voorzichtig schudden en schudden/ borstelen / losmaken van zijn positie direct in de korf indien mogelijk, of op een groot doek / zeil op de grond hieronder.

Bijen bewegen het liefst omhoog, dus als de zwerm zich in een haag bevindt of een soortgelijke plaats er een korf/ kast boven en rook zacht de bijen erin van onderen. Als je wat bijen kunt krijgen de korf moeten ze beginnen op te waaien en kunnen de rest binnenin oproepen.

Bijen zullen veel sneller in een korf/ kast gaan als het al eerder bijen heeft gehad. Als het de eerste keer is om de korf/ kast te gebruiken sluit dan de eerste bijen op totdat ze een beetje wax hebben gebouwd.

Als het moeilijk is om een ​​zwerm in een korf te krijgen, leg dan een uitgebouwd raam zo dicht mogelijk bij de bijen. Sommige van de bijen moeten op de raat worden getrokken of kan afgeschud worden in de korf. Dit kan worden herhaald en dan de korf/ kast dichtbij te plaatsen om bijen die uitwaaieren anderen erin te roepen.

Als het mogelijk is, is het altijd raadzaam om de koningin te kooien. Dit zal maak verzameling gemakkelijker en kan onderduiken voorkomen. Het is vrij gebruikelijk dat maagdelijke koninginnen in een zwerm zijn.

Zorg ervoor dat alle bijen worden gevangen, verwijder de korf niet te vroeg in de avond.

Plaats de korf op het doek / zeil aan één kant verhoogd met ongeveer 50-100 mm en laat staan totdat de resterende bijen de koningin gevolgen in de korf / kast.  Dit kan later op de dag of in de vroege avond zijn en kan een ander bezoek vereisen. Bijen stikken vrij snel, dus zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is.

Sluit de korf met een doek af en plaats in een voertuig.

 

 

Instructies voor de melder van de bijen zwerm

Verstoor de zwerm niet en hou iedereen weg tot de imker eraan komt.

 

De imker geeft de geschatte tijd door dat zij/hij aankomt.

 

Zorg ervoor dat de bijen rustig blijven en verstoor de zwerm niet.

 

 

INFORMATIE: Andere dingen om te overwegen:

Wees bereid om de verschijnselen van zwermen aan alle toeschouwers uit te leggen.  Vaak is de komst van de imker de eerste kennismaking met bijen houden en de imker is de expert!

Neem foto's !!

Zodra de imker de bijen heeft geschept zorg dan dat de bijen snel een thuis vinden en vestig ze zo snel mogelijk. (Ze kunnen snel oververhit worden).

 

Plaatsing / huisvesting van de Zwerm

In eerste instantie plaats de imker zijn nieuw volkje op de eigen stal.

Eigen kast = raampjes van de imker) / korf

 

Bij gebrek aan ruimte kan de zwerm tijdelijk op de vereniging stal van de NBV geplaatst worden en t.z.t. krijgt de zwerm een permanente staanplaats. 

Kast + raampjes van de vereniging

 

Het bestuur wordt hierover ingelicht (= tuin commissie)

 

Het volkje kan door worden gegeven aan een imker.

 

In de meeste gevallen zal er iemand zijn die een zwerm wilt overnemen om een nieuwe kolonie te starten of om een zwak volk te versterken.  Als twee zwermen tegelijkertijd geschept worden kan er als  één kolonie worden gehuisvest.

 

Bij het zwermen worden bepaalde soorten voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. In het algemeen zijn zwermen gezond, er is echter een kans dat er een zwerm tussen zit die besmet met ongezond broed.

 

De zwerm heeft de eerste dagen geen voedsel, na 4 dagen kan het nodig zijn om wat bij te voeren. Vaak helemaal geen voedsel nodig.

 

Als je de zwerm in de buurt van andere bijen plaats, zet het dan op zo groot mogelijke afstand van de bestaande kasten.

 

Controleer na 3 weken op ziektes AFB en EFB.  Volg dan de gebruikelijke stappen om ziekte te behandelen.   

 

Als de nieuwe kolonie ongewenste kenmerken vertoont laat dan een nieuwe koningin uit een kolonie met goede eigenschappen inlopen.  

 

       

 

Financiële bijdrage voor de imker  

Iedere zwerm melding is anders zo ook de aard van de vergoeding:

  1. De imker kan het als een openbare dienst beschouwen en vragen om een donatie voor de gemaakte kosten. 
  2. Een voor afgesproken vergoeding voor de onkosten.

 

 

 

 

 

Contact Adressen Zwerm Scheppen NBV Oostelijk Flevoland

Lelystad: 

F. Hogenboom, Galjoen 10-18, Lelystad
      0320-227812 / 06-43607520

J. Trapman, Zoom 14 - 11, Lelystad
      0320-235378

I. Suijkerbuijk, Karveel 33-15, Lelystad

      06-46251852 

 

G. Balm, Horst 18-17, Lelystad

       0320-243952

Swifterbant:

 M. van Weelden, De Vendelier 20, Swifterbant
      0321-848131 / 06-52602198

J.H. Blijenburg, De Vendelier 64, Swifterband

     0321-313728 / 06-31640590

 

Dronten: 

J. van Boven, Bakboord 20, Dronten
      0321-383079 / 06-13815424

H. Polinder, Het Korhoen 33, Dronten

     0321-313362  /  06-23785107

 

Buitengebied, polder Oost-Flevoland: 

J. van Boven, Bakboord 20, Dronten
      0321-383079 / 06-13815424

 M. van Weelden, De Vendelier 20, Swifterbant
      0321-848131 / 06-52602198

H. Polliner, Het Korhoen 33, Dronten

     0321-313362  /  06-23785107

 

Gemeente Lelystad

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Dronten / Swifterband

 

 

 

Politie

 

 

 

Mega-Des Plaagdierbeheersing b.v. ingeval van wespen

Lelystad

0320 – 286 900

Wespen nest @ Euro 65 contant met ladder Euro 10 extra

 

 

Bijdrage / Rol van de gemeente

 

 

Plaatsing van een artikel m.b.t. zwermen (bijen, wespen, hommels, etc.) in de Flevopost

NBV kan de tekst aanleveren.

Eenmalige schenking aan NBV van 10x 6 raamers met raampjes (spaarkast model); 3x korf; telescoop stok speciaal voor zwerm vangen

 

In geval bijen zwermen op grote hoogte hangen assistentie verlenen (lang trap, brandweer, etc.)

 

Informatie over zwermen op de website van de gemeente

Informatie op de website van NBV Oostelijk Flevoland en Groep Flevoland

 

 

 

Registratie aantal zwerm meldingen (eind van het seizoen)

Naam van de Imker

Aantal Meldingen

Aantal bijen zwermen geschept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie over hommels & wespen

 

Voor de meeste mensen zijn bijen, hommels en wespen één pot nat. Ze lijken allemaal op elkaar. Maar als je ze goed bekijkt zijn er grote verschillen, zowel in uiterlijk als in leefwijze.

 

Hommels en wespen zijn, net als honingbijen, insecten. Typerend voor insecten is hun driedelige lichaam, dat uit kop, borststuk en achterlijf bestaat. De benaming “insect” is van deze lichaamsbouw afgeleid. Insectum betekent in het Latijn “ingesneden”. Denk aan ook aan de woorden sector en sectie die ook van het latijnse woord voor “snijden” zijn afgeleid. Het zijn dus ingesneden dieren. Vroeger werden insecten ook wel aangeduid als “gekorven diertjes”.( http://www.beesies.nl/kenmerken/insekten.htm )

 

Bijen en hommels behoren tot dezelfde familie. Zij zijn plantenbezoekers en leven van stuifmeel (pollen) en

nectar.

 

Wespen behoren tot een andere familie en zijn roofinsecten en leven van andere insecten en nectar.

 

Honingbijen, hommels en wespen leven met een groot aantal soortgenoten samen in een volk met aan het

hoofd een koningin. Daarom worden ze sociale insecten genoemd. Om zichzelf en hun gemeenschap te kunnen verdedigen beschikken ze over een angel waarmee ze kunnen steken.

 

Bijen, hommels en zelfs wespen hebben allemaal hun nut in het onderhouden van onze natuur. Behandel ze daarom met respect.

Hommels zie: ( http://www.beesies.nl/Hommels/ ) Voor de gang van zaken in een hommelnest zie

https://www.youtube.com/watch?v=aAGzOf4rb50

 

Wespen zie: ( http://www.beesies.nl/wesp.htm )

 


« terug naar het overzicht

Contactgegevens

Voorzitter:

Secretaris en vice Voorzitter: Willem Boers
Penningmeester: Marleen Leeuw-van Overloop
Bestuurslid: Roel Visser
Bestuurslid: G. D. Koelmans-Bruijn

contact mail: bijenvereniging@gmail.com
bijenvereniging@gmail.com
Bekijk de website