Afdeling: Oostelijk Flevoland

Bestuurs vergadering Oost Flevoland

Datum: dinsdag 19 februari 2019 (19:30 tot 22:00)
Afdeling:Oostelijk Flevoland
Plaats:Lelystad
Lelystad
Lelystad

Datum:       19 Februari 2019

Locatie:      (Lelystad) 19:30

 

1       Opening

2       Verslag Vorige vergadering (23 Oktober 2018)

3       Mededelingen vanuit het bestuur

4       Actie Punten

5       Voorbereiding ALV van 26 Maart 2019

5.1            Jaarverslag

5.2            Financieel overzicht

5.3            Bestuurssamenstelling

 

6       Dracht Coördinatie 2019

7       Terugblik Jubileum

8       Invulling van de Thema-avonden 2019/2020

9       Bomenkap langs de A6

10    Kort verslag Zwerm protocol 2019 review

11    Mini Cursus dracht 2019

12    Bijentuin Lelystad (als er iets is)

13    Bijentuin Dronten (als er iets is)

14    Plaatsing bijenkasten Flevolandschap in natuurpark

15    Wat verder ter tafel komt 

16    Datum en locatie volgende bestuursvergadering


« terug naar het overzicht

Contactgegevens

Voorzitter:

Secretaris en vice Voorzitter: Willem Boers
Penningmeester: Marleen Leeuw-van Overloop
Bestuurslid: Roel Visser
Bestuurslid: G. D. Koelmans-Bruijn

contact mail: bijenvereniging@gmail.com
bijenvereniging@gmail.com
Bekijk de website