Afdeling: Oostelijk Flevoland

Informatie over bijen, dracht, imker praktijk, etc.

Dracht voor Bijen (honing & wilde bij) en Insecten / Biodiversiteit

https://www.pdok.nl/viewer/   Hierin staat data in over Nederland.

https://boerenbunder.nl/         Hier kun je vinden wat er op agrarische percelen wordt geteeld.

www.lelystad.waarneming.nl   Waargenomen wilde bijen, insecten en vlinders kunnen hierworden geregistreed. 

www.wegwijzerbestuivers.nl

https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/veldgidsen/0/176994 Het boek “Veldgids BIJEN” is voor de liefhebber hen die er mee bezig willen gaan/zijn.

https://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Themas/Leefomgeving/Trainingsmaterialen-Samen-werken-aan-het-bijenlandschap.htm

http://www.bestuivers.nl/  Voor allerlei informatie over bestuivers. 

https://www.nederlandzoemt.nl/  Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij.  De helft van alle 358 wilde bijen soorten is bedreigd.

Contactgegevens

Secretaris en vice voorzitter: Roel Visser
Penningmeester: Marleen Leeuw-van Overloop
Bestuurslid: Hella Aberson

contact mail: bijenvereniging@gmail.com
bijenvereniging@gmail.com
Bekijk de website