Afdeling: Oostelijk Flevoland

Wat kan de NBV afdeling Oostelijk Flevoland voor u doen?

Weet de weg bij NBV afdeling Oost Flevoland

 De NBV- afdeling Oost Flevoland staat haar leden met raad en daad bij. Door zelf deel te nemen (zoals lezingen in de wintermaanden en bijeenkomsten op de bijentuin in de zomer) leert u uw collega’s kennen en wordt op informele basis ervaring uitgewisseld.

De vereniging geeft voorlichting en probeert nieuwe leden te werven door aanwezig te zijn op locale culturele markten en geeft voorlichting op scholen. Beginnende imkers krijgen van de vereniging indien mogelijk een bijenvolk om de eerste beginselen van het bijenhouden te leren (indien gewenst) onder begeleiding van een ervaren lid.

Lid of gastlid.

Bent u lid van de NBV kies dan voor onze afdeling OOST FLEVOLAND (LELYSTAD) (OVER-VELUWE) , dan bent automatisch vast lid van onze vereniging. U bent al lid van de NBV maar wilt ook gastlid worden, meldt u dan aan per rmail bijenvereniging@gmail.com en geef uw naam, adres,lidnummer NBV en telefoonnummer door. Gastlidschap kost 10,00 euro per kalenderjaar

De bijentuin.

De Afdeling Oostelijk Flevoland beheert in Dronten, Lelystad en Swifterbant bijentuinen, waar leden een perceel kunnen huren. Hier kunnen de leden  hun bijenvolken en/of een bijenstal voor hun bijenvolken neerzetten. De huur van één perceel bedraagt per 2019  € 20,00 per jaar.

Alleen leden van onze afdeling kunnen maximaal een perceel op een bijentuin huren (indien beschikbaar) om daar na toestemming van het bestuur een bijenstal te installeren. 

Het maximumaantal bevolkte kasten per perceel op de bijentuinen (Lelystad, Dronten, Swifterbant):

  • Van 1 April tot 31 September mogen er maximaal acht (8) bevolkte bijen kasten per perceel geplaats worden.
  • Van 1 Oktober – 31 Maart mogen er een onbeperkt aantal bevolkte bijenkasten per perceel worden geplaats zolang dit niet leidt tot overlast voor andere imkers en algemene regels voor de bijentuin.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris: Willem Boers  mail; bijenvereniging@gmail.com

Drachtgebieden.

De NBV-afdeling Oost-Flevoland treedt op als intermediair tussen o.a. Staatsbosbeheer en het Flevolandschap voor het plaatsen van bijenvolken bij drachtgebieden. In het Hollandse Hout, De Wildwallen, Het Knarbos en bij het Praambos (tussen de Lage Vaart en de A6) kunnen leden en gastleden in de zomer bijenvolken neerzetten. Hieraan zijn voor leden en gastleden van onze vereniging geringe kosten verbonden.

Voor meer informatie over de drachtgebieden kunt u contact opnemen met Sjors de Jong.

Mail; sjorsdronten@gmail.com

Slinger en refractometer.

De vereniging bezit twee honingslingers, één in Dronten en één in Lelystad die door onze leden gehuurd kunnen worden. Huur van de honingslinger is € 2,50 per dag.

Dronten;         U kunt contact opnemen met Sjors de Jong

Adres;             De Schalm 49   8251LC Dronten

Lelystad;         U kunt contact opnemen met de heer van G. Barneveld tel. 0320 227391

                        Adres; Jol 11-35   8243EE Lelystad

 Op onze verenigingavonden is de Refractometer aanwezig en kun je het watergehalte van de meegebrachte honing gratis laten meten. Op verzoek wordt de  Refractometer onder voorbehoud uitgeleend. Informatie bij Sjors de Jong 06 51537581, mail; sjorsdronten@gmail.com

 

Varoamijt behandeling.

In de winterperiode kan een bijenvolk tegen varoamijt met de oxaalzuur verdamper behandeld worden, de vereniging heeft hiervoor apparatuur beschikbaar.

 

Cursus.
Bij voldoende belangstelling worden in de wintermaanden cursussen georganiseerd. 

Informatie bij Sjors de Jong, mail; sjorsdronten@gmail.com

Contactgegevens

Voorzitter: Sjors de Jong

Secretaris en vice Voorzitter: Willem Boers
Penningmeester: Marleen Leeuw-van Overloop
Bestuurslid: Roel Visser
Bestuurslid: G. D. Koelmans-Bruijn

contact mail: bijenvereniging@gmail.com
bijenvereniging@gmail.com
Bekijk de website