Afdeling: Oostelijk Flevoland

Wat kan de NBV afdeling Oostelijk Flevoland voor u doen?

Weet de weg bij NBV afdeling Oost Flevoland

De NBV- afdeling Oost Flevoland staat haar leden met raad en daad bij. Door zelf deel te nemen (zoals lezingen in de wintermaanden en bijeenkomsten op de bijentuin in de zomer) leert u uw collega’s kennen en wordt op informele basis ervaring uitgewisseld.

De vereniging geeft voorlichting en probeert nieuwe leden te werven door aanwezig te zijn op locale culturele markten en geeft voorlichting op scholen. Beginnende imkers krijgen van de vereniging indien mogelijk een bijenvolk om de eerste beginselen van het bijenhouden te leren (indien gewenst) onder begeleiding van een ervaren lid.

Lid of gastlid

Bent u lid van de NBV kies dan voor onze afdeling OOST FLEVOLAND (LELYSTAD), dan bent automatisch vast lid van onze vereniging. U bent al lid van de NBV maar wilt ook gastlid worden, meldt u dan aan per mail bijenvereniging@gmail.com en geef uw naam, adres, lidnummer NBV en telefoonnummer door. Gastlidschap kost 10,00 euro per kalenderjaar.

De bijentuin

De Afdeling Oost Flevoland beheert in Dronten, Lelystad en Swifterbant bijentuinen, waar leden een perceel kunnen huren. Hier kunnen de leden  hun bijenvolken en/of een bijenstal voor hun bijenvolken neerzetten. De huur van één perceel bedraagt € 20,00 per jaar.

Alleen leden van onze afdeling kunnen maximaal een perceel op een bijentuin huren (indien beschikbaar) om daar na toestemming van het bestuur een bijenstal te installeren. 

Het maximumaantal bevolkte kasten per perceel op de bijentuinen (Lelystad, Dronten, Swifterbant):

  • Van 1 April tot 31 September mogen er maximaal acht (8) bevolkte bijen kasten per perceel geplaatst worden.
  • Van 1 Oktober – 31 Maart mogen er een onbeperkt aantal bevolkte bijenkasten per perceel worden geplaatst zolang dit niet leidt tot overlast voor andere imkers en algemene regels voor de bijentuin.

Voor meer informatie kunt u zich via de mail wenden tot de voorzitter:  bijenvereniging@gmail.com

Drachtgebieden

De NBV-afdeling Oost-Flevoland treedt op als intermediair tussen o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Flevolandschap voor het plaatsen van bijenvolken in drachtgebieden. In overleg met SBB, NM en FL wordt het aantal plaatsen vastgesteld zodat er goede speiding en geen concurrentie met wilde bijen soorten. De gebieden waar leden en gastleden in de zomer bijenvolken mogen plaatsen zijn OVP, Hollandse Hout, Wildwallen, Larserbos, Knarbos, Harderbos en het Praambos (tussen de Lage Vaart en de A6). Hieraan zijn voor leden en gastleden van onze vereniging geringe kosten verbonden. 

Voor meer informatie over de drachtgebieden kunt u een mailtje sturen naar bijenvereniging@gmail.com 

 

Slinger en refractometer.

De vereniging bezit twee honingslingers, één in Dronten en één in Lelystad die door onze leden gehuurd kunnen worden. Huur van de honingslinger is € 2,50 per dag.

Dronten:         U kunt contact opnemen met (vacant)

Adres:             vacant

Lelystad:         U kunt contact opnemen met de voorzitter: bijenvereniging@gmail.com 

                        

Op onze verenigingavonden is de Refractometer aanwezig en kun je het watergehalte van de meegebrachte honing gratis laten meten. Op verzoek wordt de Refractometer onder voorbehoud uitgeleend. Informatie: bijenvereniging@gmail.com

Varoamijt behandeling

In de winterperiode kan een bijenvolk tegen varoamijt met de oxaalzuur verdamper behandeld worden, de vereniging heeft hiervoor apparatuur beschikbaar.

Cursus

Bij voldoende belangstelling worden in de wintermaanden cursussen georganiseerd. 

Informatie: bijenvereniging@gmail.com

Contactgegevens

Voorzitter: Roel Visser
Penningmeester: Marleen Leeuw-van Overloop
Secretaris: Hella Aberson
Bestuurslid: Benno Veenstra

contact mail: bijenvereniging@gmail.com
bijenvereniging@gmail.com
Bekijk de website